Gefle Culture

Gefle Chocolaterie fick tjänstgöra som förlag när min bok, Gudarnas föda – den som dödar, släpptes förra hösten. Nu införlivas förlagsverksamheten via Gefle Culture. I november 2013 kommer boken ut i en ny version. Redigerad och med nytt omslag. Uppföljaren kommer under tidig vår 2014. Tack för alla fina kommentarer, uppmuntrande energi och förfrågningar om / Läs mer →