Allmänt  2015-04-15

Religioner gör mig galen

Bild 4Alla galenskaper som sker i Guds namn gör mig snart galen. Gud säger si och Gud säger så. Homosexuella hamnar i Helvetet enligt stolliga pastorer som tolkat Bibeln med lupp. Hela tjugotvå stycken fromma debatterar gemensamt i frågan och detta i Sverige …

Och i paradiset (det muslimska) väntar hela 72 sexuella väsen per död jihadist enligt Koranen, något som nu IS-terroristerna gapar högt om.

Människor vänds mot varandra med religion som orsak. Hur ska världen hamna i balans om religioner ska diktera villkoren?

Jag har vigt stor del av min energi till att debattera och aktivt verka för att allt slaveri ska försvinna. Min egen bransch är nersolkad av detta faktum men slavar finns överallt i världen. Idag – 2015 – är runt trettio miljoner människor en handelsvara utan rättigheter.

När de stora religionerna grundades var slaveriet än mer vanligt och därför står det att läsa om slavar i både Koranen och Bibeln. Ska vi ha ”medeltidsglasögon” eller ”romerska bågar” för våra ögon när vi tolkar gamla texter? Ja, då kommer världen att se mer av galenskaperna som militanta muslimer orsakar.

Nu är de stolliga pastorerna INTE mordiska och vidriga som IS-idioterna men de är likväl fel ute. Tack och lov agerar de inte på samma skala, men pastorerna avslutar sin debattartikel med att sanningen gör ont. Jag hoppas att sanningen kommer till dem utan smärta! I mina ögon är det inte en synd att älska en människa, men det är en synd att äga och bruka en annan människa.

Hur ska världen komma till rätta med slaveri och andra övergrepp om religioner får råda? 

Ta ”sagan” om Ismael. Finns att läsa i Första Mosebok eller här nedan. Tänk om vi skulle applicera detta i dagens Sverige, med samma lätthet som i Bibeln. Typ: Du är min slavflicka, ligg med min 86-åriga man för vi behöver ett barn. Om du mopsar upp dig, ja då jävlar och om du blir självgod för att du blivit med barn, ja då straffar jag dig ännu mer. Med samma lätthet hänvisar ju stolliga pastorer till andra tolkningar av Bibeln. Och med en överjävlig brutalitet och lätthet hänvisar IS till tolkningar av Koranen.

Är det inte dags att vi avskaffar religioners makt över människors värde? 

1 Mos 16:1-16

”Abrams hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar, och en dag sade Saraj till Abram: ”Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne.” Abram samtyckte, och så tog Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abram hade då bott tio år i Kanaan. Abram låg med Hagar, och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sade Saraj till Abram: ”Denna skymf är ditt fel! Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig!” Abram svarade Saraj: ”Du bestämmer själv över din slavflicka – gör vad du vill med henne!” Saraj bestraffade henne, men då rymde hon.

Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till Shur. ”Hagar”, sade han, ”Sarajs slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg?” Hon svarade: ”Jag har rymt från min matmor Saraj.” Då sade han till henne: ”Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne.” Och Herrens ängel sade: ”Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem.” Herrens ängel sade till henne:

”Du är havande och skall föda en son,
och du skall ge honom namnet Ismael,
ty Herren har hört din klagan.
Mer vildåsna än människa skall han vara,
han skall slåss mot alla och alla mot honom.
Öster om alla sina bröder skall han bo.”
Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett namn: ”Du är Seendets Gud.” Ty hon tänkte: ”Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv?” Därför kallar man brunnen Beer Lachaj Roi; den ligger mellan Kadesh och Bered.

Så födde Hagar en son åt Abram, och Abram gav denne son som Hagar fött honom namnet Ismael. Abram var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom.”

Här kan ni läsa vad de tjugotvå skrev.